Главная страница

 

ДОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информатика и программирование
Информационные технологии
Компьютерные сети
Информационная безопасность
Как заработать в сети Интернет
Информатика и программирование
Операційна система Windows
Текстовий редактор Word
Редактор електронних таблиць Excel
Мова програмування Pascal
Текстовый редактор Word

Теоретичний матеріал за темами:

1.              Форматування тексту

2.              Розмітка сторінки

3.              Робота з таблицями

4.              Вставка об'єктів

5.              Редактор формул

6.              Використання гіперпосилань у документах

 

Лабораторні роботи:

1. Лабораторна робота № 1

2. Лабораторна робота № 2

3. Лабораторна робота № 3

4. Лабораторна робота № 4

5. Лабораторна робота № 5

return_links(); ?>

Тема: „Вставка об'єктів”

 

Робота з графічними обєктами

         У документ крім тексту можна добавити також графічні об’єкти. За допомогою кнопок, що розташовані на панелі графічних елементів, легко зображувати лінії, стрілки, еліпси, прямокутники, кола, дуги, сектори та різні криві. Після створення графічного обєкту його можна залити кольором або узором, змінити колір та тип ліній, збільшити або зменшити, перемістити, повернути або дзеркально відобразити обєкти. Нижче наводиться приклад графічного об’єкту, що підготовлений у редакторі.

рисование

Рисування лінії, прямокутника, еліпса, дуги та інших фігур

         Щоб вивести на екран панель графічних елементів, виконайте команду «Панели инструментов...» у меню «Вид», а потім встановіть прапорець «Рисование». Швидше це можна зробити, натиснувши кнопку Рисование  — «Рисование» на стандартній панелі інструментів.

         Виберіть інструмент, який слід використати. Наприклад, натисніть кнопку Дуга  — «Дуга» для рисування дуги. Встановіть курсор у точку, з якої слід почати рисування, а потім переміщуйте покажчик до отримання потрібного обєкта.

         Якщо при проведенні ліній утримувати натиснутою клавішу SHIFT, одержана пряма буде проведена по горизонталі, по вертикалі або точно під кутом у 30, 45 або 60 градусів.

         Для зображення квадрата або круга натисніть кнопку Прямоугольник  — «Прямоугольник» або Эллипс  — «Эллипс», а потім переміщуйте покажчик, утримуючи клавішу SHIFT.

 

Зміна кута дуги

         У режимі розмітки сторінки виділіть сектор. Переміщуйте маркер розміру до одержання потрібного кута.

         Для зміни кута на 45 градусів переміщуйте маркер розміру, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT. Для зміни кута з центру сектору переміщуйте маркер розміру, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

Утворення рисованої кривої

         Щоб вивести на екран панель графічних елементів, натисніть кнопку Рисование . Натисніть кнопку Рисованная кривая  — «Рисованная кривая». Встановіть курсор у точку, з якої слід почати рисування, і проробіть одну з наступних дій:

·         Переміщуйте покажчик для утворення кривої лінії.

·         Натискайте кнопку миші для утворення прямої лінії.

         Для закінчення утворення кривої двічі натисніть кнопку миші.

 

Зміна рисованої кривої

         Щоб вивести на екран панель графічних елементів, натисніть кнопку Рисование . Натисніть кнопку, яка відповідає потрібній формі. Натисніть кнопку Изменить форму  — «Изменить форму». Для зміни форми кривої встановіть покажчик на одній із вершин та перемістіть її на нове місце. Для добавлення вершини натисніть клавішу CTRL та, встановивши покажчик на потрібній лінії, натисніть кнопку миші. Для видалення вершини натисніть клавішу CTRL та, встановивши покажчик на потрібній вершині, натисніть кнопку миші. Для закінчення роботи встановіть покажчик зовні кривої та натисніть кнопку миші.

 

Добавлення та видалення стрілок

         У режимі розмітки сторінки виділіть пряму або криву, на кінці якої треба утворити або видалити стрілку. Щоб вивести на екран панель графічних елементів, натисніть кнопку . Натисніть кнопку Тип линии  — «Тип линии». Для добавлення стрілки виберіть потрібний вигляд стрілки. Для видалення стрілки виберіть тип лінії без стрілки.

 

Вибір типу лінії

         У режимі розмітки сторінки виберіть лінію, тип якої слід змінити. Щоб вивести на екран панель графічних елементів, натисніть кнопку . Натисніть кнопку Тип линии  — «Тип линии» та виберіть потрібний тип лінії.

 

Добавлення, зміна або видалення заливки або узору

         Кожний графічний обєкт може бути залитий кольором або відтінком сірого або кольоровим чи однокольоровим узором. Після добавлення заливки її легко видалити або змінити.

Добавлення, зміна або видалення заливки. Щоб вивести на екран панель графічних елементів, натисніть кнопку . У режимі розмітки сторінки виділіть потрібний обєкт. Натисніть кнопку Цвет заливки  — «Цвет заливки». Виберіть потрібний колір або параметр «Нет» для видалення заливки.

Добавлення, зміна або видалення узорної заливки. У режимі розмітки сторінки виділіть потрібний об’єкт. У меню «Формат» виконайте команду «Графический объект...», а потім виберіть вкладку «Заливка». Зі списку «Узоры» виберіть потрібний узор. Зі списку «Цвет узора» виберіть потрібний колір.

         Колір, вибраний зі списку «Цвет», є кольором фону узорної заливки, а колір, вибраний зі списку «Цвет узора», є кольором узору.

Добавлення або видалення тіні

         У режимі розмітки сторінки виділіть об’єкт, до якого слід добавити тінь. У меню «Формат» виконайте команду «Графический объект...», а потім виберіть вкладку «Линия». Для добавлення тіні встановіть прапорець «Тень». Для видалення тіні зніміть прапорець «Тень».

 

Управління переміщенням виноски, назви або надпису

         Можна приєднати виноску, назву або надпис до графічного об’єкту або рисунка. Тоді, при переміщенні зображення по документу, текст переміщується разом з ним.

         Щоб вивести на екран панель графічних елементів, натисніть кнопку . Для появи символів привязки натисніть кнопку . Натисніть кнопку Надпись  — «Надпись» або Выноска  — «Выноска», а потім перемістіть надпис, назву або виноску. Введіть потрібній текст. Перемістіть текстовий обєкт у положення, яке він повинен займати по відношенню до графічного обєкту. Перемістіть символ привязки текстового обєкту до абзацу, який містить символ привязки графічного обєкту.

         Сформована схема виділяється за допомогою кнопки „Выбор объектовВыбор объектов , а всі її елементи групуються в кадр за командою «Группировать» зі списку «Действия» (панель інструментів Рисование).

 

Добавлення тексту до рисунка

         Текст може бути добавлений до графічного об’єкту декількома способами. За допомогою команди «Название...» у меню «Вставка» легко утворити назву. Можна утворювати назви, заставляючи програму саму слідкувати за нумерацією рисунків та інших об’єктів у документі. Виноски допомагають утворювати покажчик на деяку область рисунка. У всіх інших випадках для добавлення тексту до рисунків служать надписи.

 

Робота з рисунками

Зміна розмірів рисунка

         Розміри рисунка, імпортованого в документ, можна змінити після його вставки в документ. При зміні розміру рисунка можна зберігати притаманні йому пропорції або, навпаки, змінити їх, збільшуючи або зменшуючи тільки висоту або ширину. Після зміни розміру та/або пропорцій рисунка легко відновити його первісний вигляд. Вказані нижче дії слід проводити у режимі розмітки сторінки.

Зміна розмірів рисунка зі збереженням пропорцій. Виділіть рисунок. Встановіть покажчик на кутовий маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщайте його до одержання потрібного розміру рисунка.

Зміна висоти або ширини рисунка. Виділіть рисунок. Встановіть покажчик на середній маркер розміру та, утримуючи кнопку миші, переміщайте його до одержання потрібного розміру рисунка.

Відновлення вихідних розмірів рисунка. Виділіть рисунок, пропорції та розмір якого слід відновити. Виберіть команду «Рисунок...» у меню «Формат». Натисніть кнопку «Восстановить».

Зміна розмірів рисунка відносно його центру. Виділіть рисунок. Переміщайте маркер розміру, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

        

Вставка рисунка

Встановіть курсор у те місце документа, в яке слід вставити рисунок. Виберіть команду «Рисунок» у меню «Вставка». Встановіть покажчик на імені файла, який містить потрібний рисунок, і двічі натисніть кнопку миші.

Нижче наводяться приклади рисунків із папки «MSOffice\Clipart».

                     

 

Позиціювання тексту та рисунків

Завдання точного положення графічних обєктів

 

Один із способів точного переміщення об’єктів виконується за допомогою клавіш із стрілками, при цьому об’єкт переміщається до наступної лінії сітки. Якщо необхідно переміщати об’єкт по одному пікселу за крок, переміщайте його за допомогою клавіш зі стрілками, утримуючи натиснутою клавішу CTRL. Якщо необхідно обмежити переміщення об’єкта у вертикальному або горизонтальному напрямках, переміщайте його, утримуючи натиснутою клавішу SHIFT. Якщо необхідно розташувати об’єкт в конкретному місці сторінки, у вікні діалогу «Форматирование объекта» виберіть вкладку «Размер и положение» та введіть координати в поля «По горизонтали» та «По вертикали».

 

Зміна порядку графічних обєктів та імпортованих рисунків у купці

 

Якщо деякі об’єкти накладаються один на одного, то їх можна переміщати відносно один одного, розташовуючи поверх решти потрібний графічний об’єкт. Так саме можна помістити графічний об’єкт або імпортований рисунок поверх тексту або під текст. Для цього виведіть на екран панель графічних елементів, натиснувши кнопку Рисурок . Виділіть графічний обєкт. Натисніть одну з кнопок , ,  або . Якщо виділити потрібний обєкт не вдається, виділіть верхній із накладених обєктів, а потім натискайте клавішу TAB, поки не буде виділений потрібний обєкт.

Copyright © Eugene, 2007
e-mail: webmaster@ITDom.info
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru