Главная страница

 

ДОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информатика и программирование
Информационные технологии
Компьютерные сети
Информационная безопасность
Как заработать в сети Интернет
Информатика и программирование
Операційна система Windows
Текстовий редактор Word
Редактор електронних таблиць Excel
Мова програмування Pascal
Текстовый редактор Word

Теоретичний матеріал за темами:

1.              Форматування тексту

2.              Розмітка сторінки

3.              Робота з таблицями

4.              Вставка об'єктів

5.              Редактор формул

6.              Використання гіперпосилань у документах

 

Лабораторні роботи:

1. Лабораторна робота № 1

2. Лабораторна робота № 2

3. Лабораторна робота № 3

4. Лабораторна робота № 4

5. Лабораторна робота № 5

return_links(); ?>

Лабораторна робота № 2

 Тема: "Робота з таблицями"

 

Ціль:    Придбання  навичок  роботи  з  таблицями, виконанню обчислень у Word

 

Завдання

 

     1.    На робочому диску в папці, ім'я якої збігається з Вашим прізвищем, створити за допомогою Word документ ТАБЛИЦЯ_ФИО (замість ФИО написати своє прізвище), у якому створити таблицю, відповідаю своєму варіанту.

     2.    Шапку таблиці оформити кольором, заливанням, жирним шрифтом, розмір шрифту 13.

     3.    Об'єднані по горизонталі комірки вирівняти по центрі.

     4.    Заповнені комірки таблиці вирівняти по центрі, розмір шрифту в комірках установити рівним 12.

     5.    Незаповнені комірки таблиці оформити курсивом і вирівняти по правому краї.

     6.    Вставити першим стовпцем таблиці "№ п/п" і заповнити його.

     7.    Змінити ширину тільки що вставленого стовпця на 1 см.

     8.    Зробити видимими маркери кінця рядків у таблиці.

     9.    Виділити маркери кінців рядків таблиці і вставити новий стовпець шириною 0,5 см.

10.    Видалити тільки що доданий стовпець наприкінці таблиці.

11.    Якщо необхідно, змінити ширину стовпців перетяганням границь стовпців так, щоб слова в шапці таблиці містилися цілком.

12.    Перед останнім рядком таблиці вставити 1 новий рядок, заповнити її інформацією.

13.    Поміняти місцями новий рядок і попередній.

14.    Уставити 2 нові рядки після останнього рядка, заповнити їх.

15.    Передостанній рядок видалити.

16.    Відсортувати дані в таблиці по зазначеному у варіанті стовпцю.

17.    Заповнити порожні комірки, використовуючи обчислення по формулі.

18.    Обчислити потрібні величини поза таблицею, пояснюючи результати відповідним текстом.

19.    Змінити дані в останньому рядку і перерахувати результати.

 

 

Варіанти завдань до лабораторної роботи

  Варіант 1

Марка механізмів

Кількість комплектів

Видабудок  за рік

Різниця

Планова

Фактична

М138

5

3,75

2,5

 

М231

2

4,91

5,1

 

К145

7

7,31

7,11

 

К011

10

5,25

6

 

Заповнити стовпець "Різниця", як різниця між фактичним видобутком і плановим. Поза таблицею обчислити середній плановий видобуток і загальну фактичну. Відсортувати дані в таблиці по зростанню кількості комплектів.

 

Варіант 2

Вироби

Вартість  1 виробу

Кількість у 2003 році

Загальна вартість за 2003 рік

У 2002 році

У 2003 году

Вироб  А

35

32

150

 

Вироб  Б

50

46

200

 

Вироб  В

70

60

120

 

Вироб  Г

27

25

300

 

Заповнити стовпець "Загальна вартість за 2003 рік". Поза таблицею обчислити загальну кількість виробів та мінімальну вартість 1 виробу у 2003 році. Відсортувати данні в таблиці по зменшенню вартості у 2003 році.

 

Варіант 3

Марка механізмів

Продуктивність за добу

Кількість діб

Економія загальна

Планова

Фактична

1МА

350

360

50

 

1МБ

500

520

20

 

2МТ

470

480

10

 

1ТМ

125

150

30

 

Заповнити стовпчик "Економія загальна". Поза таблицею обчислити суму в стовпчику "Економія загальна" та максимальну фактичну  производительность. Відсортувати дані в таблиці по зменшенню загальної економії.

 

Варіант 4

Назва товару

Кількість

Усього

Залишок

Поступило

Продано

Тетрадь

100

500

550

 

Линейка

50

20

15

 

Ручка

150

200

120

 

Блокнот

20

100

70

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити максимальне значення в стовпці “Залишок” та сумарне значення в стовпці "Продано". Відсортувати данні в таблиці за алфавітом назв товарів.

Варіант 5

Позначення механізмів

Завантаження за день

Кількість днів

Процент завантаження

Планове

Фактичне

МА10

11

10

7

 

МБ20

20

22

10

 

МТ01

15

20

5

 

ТМ05

18

15

2

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити середній відсоток завантаження та максимальне фактичне завантаження. Відсортувати данні таблиці по зменшенню відсоток завантаження.

 

Варіант 6

Прізвище, ім.’я, по-батькові

Шифр

Нараховано

Разом

Оклад

Надбавка

Іванов І.І.

3150

350

100

 

Сомов С.С.

1220

500

200

 

ТІтов Т.Т.

2110

470

180

 

Котов К.К.

1530

125

50

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити загальний оклад та середню надбавку. Відсортувати данні таблиці за алфавітом прізвищ.

 

Варіант 7

Номер

рахунку

Вид сплати

Адреса

Сума

сплати

Квартплата

За світло

112233

110

22,50

Харків-50

 

123456

70

11

Харків-10

 

223344

35

10

Харків-111

 

554433

85

15,50

Харків-2

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити середню квартплату та максимальну плату за світло. Відсортувати данні таблиці по зменшенню суми платежу.

 

Варіант 8

Найменування станку

Шифр

Завантаження обладнання

Резерв

В наявності

Використовується

Карусельний

403150

75

50

 

Токарний

321220

50

40

 

Фрезерний.

702110

47

38

 

Шліфувальний

251530

25

20

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сереній резерв та загальне число обладнання, що використовується. Відсортувати данні таблиці по зростанню шифру.

   

 

Варіант 9

Прізвище студента

Предмет

Номер

студквитка

Разом

Математика

Фізика

Англійська

Петров П.П.

5

4

5

981122

 

Ванін В.В.

4

4

4

981133

 

Котов К.К.

3

4

5

981144

 

Лосев Л.Л.

3

3

5

981135

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити середнє значення в кожному стовпці. Відсортувати данні таблиці прізвищ за алфавітом.

 

Варіант 10

Вид

матеріалу

Ціна за  1 тонну

Витрата матеріалу

Станки

Машини

Тонн

Грн.

Тонн

Грн.

Чугун

50

0,400

 

0,800

 

Сталь1

110

0,038

 

0,070

 

Прокат

90

0,850

 

2,500

 

Сталь2

100

0,050

 

0,100

 

Заповнити пусті  стовпчики. Поза таблицею обчислити загальні витрати матеріалів для машин та середню вартість за 1 тону. Відсортувати данні таблиці по зменшенню вартості за 1 тону. 

 

Варіант 11

Шифр

виробу

Випуск продукції по заводах

Разом

Завод 1

Завод 2

Завод 3

5135

300

550

250

 

2225

750

350

800

 

1001

810

220

600

 

7500

270

225

200

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити загальний випуск у стовпці "Завод1" та максимальне значення у стовпці "Завод 3".  Відсортувати данні таблиці по зростанню шифру виробів.

 

Варіант 12

Заводи

Основні фонди

Разом

Було

Введено

Вибуло

Завод 1

12,3

1,2

0,6

 

Завод 2

15,7

2,1

0,9

 

Завод 3

21,1

3,5

1,7

 

Завод 4

10,8

1,1

0,3

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити середнє значення в стовпці „Вибуло” та сумарне значення в стовпці "Введено". Відсортувати данні таблиці по зростанню „Разом”.

     

Варіант 13

Основні фонды

Показники

Різниця

На початок року

На кінець року

Виробничі будівлі

1137

1415

 

Громадські будівлі

651

685

 

Машини та обладнання

950

1120

 

Господарчий інвентар

24

30

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити середнє значення в стовпці „На початок року” та сумарне значення в стовпці „На кінець року”. Відсортувати данні таблиці по змиеньшенню значень „На початок року”.

 

Варіант 14

Номер

креслення

Номер операції

Деталей

Разом

Було

Виготовлено

333444555

50

185

50

 

223344556

20

250

40

 

111222333

10

145

70

 

555222111

30

225

20

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити максимальне значення в стовпці „Було” та середнє значення в стовпці „Виготовлено”. Відсортувати данні таблиці по зростанню номеру креслення.

 

Варіант 15

Найменування

деталей

Виготовлено у 1997 році

Витрати на випуск 1 вир.

Загальна економія

В 1996 році

В 1997 році

Поршневі кільця

1200

12,0

6,0

 

Поршневі пальці

2200

2,8

1,9

 

Маслонасоси

50

1,5

0,7

 

Клапани

3700

14,8

7,4

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне      значення в стовпці „Виготовлено у 1997 році” та середнє значення в стовпці „Загальна економія”. Відсортувати данні таблиці по зменшенню загальної економії.

 

Варіант 16

Назва фабрики

Середньомісячна продуктивність

Процент виконання плану

План

Випуск

Кондитерська

55,6

43,8

 

Книжкова

60,8

71,5

 

Текстильна

57,4

58,9

 

М’якої іграшки

41,8

40,5

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці „План" та середнє значення в стовпці  "Процент виконання плану". Відсортувати данні таблиці за алфавітом назв фабрик.

 

   

Варіант 17

Назва хлібозаводів

Показники

Продуктивність праці

Виробка хліба

Кількість робітників

Салтівхліб

2055

1057

 

Слобожанський

3860,8

1750

 

Олексіївський

1950

1250

 

Кулінічі

2180

1125

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стопці „Виробка хліба” та середнє значення в останньому стовпці. Відсортувати данні в таблиці по зменшенню производительности праці.

 

Варіант 18

Завод

Зведення

Витрата

зарплатні

Кількість робітників

Середня зарплата

Місяць

Завод А

3500

290

січень

 

Завод Б

2000

210

січень

 

Завод В

2300

180

січень

 

Завод Г

4200

250

січень

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці „Кількість робітників” та середнє значення в стовпці „Середня зарплата”. Відсортувати данні в таблиці по зменшенню витрати зарплатні.

 

Варіант 19

Назва швейного виробництва

Кількість виробів, виготовлених за добу

Перевиконано

Планова

Фактична

Ім. Тинякова

780

757

 

Retto

460

435

 

Shale

600

549

 

Мангуст

370

340

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Планова” та середнє значення в стовпці “Фактична”. Відсортувати данні по зростанню перевиконання.

 

Варіант 20

Найменування товарів

Кількість

Ціна  за 1 шт.

Прибуток загальний

Опт

Роздріб

Зошит

200

0,10

0,20

 

Блокнот

100

2,50

3,20

 

Ручка

150

1,10

1,50

 

Олівець

120

0,25

0,40

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Кількість” та максимальне в стовпці “Прибуток загальний”. Відсортувати в таблиці данні по зростанню загального прибутка.

 

Варіант 21

Марка механізмів

Кількість діб

Навантаження за добу

Перенавантаження загальне

Припустима

Фактична

1МТ

10

1000

1050

 

2МХ

15

500

510

 

2ТМ

5

1200

1220

 

1ХМ

20

750

790

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Припустима” та максимальне в стовпці “Перенавантаження загальне” відсортувати данні в таблиці по зменьшенню кількості діб.

 

Варіант 22

Призвіще

студента

Кількість оцінок

Всього

"4" и "5"

"5"

"4"

"3"

Петін П.П.

25

10

7

 

Іванов И.И.

6

17

8

 

Зотов В.В.

28

15

0

 

Сидоров А.А.

3

12

30

 

Заповнити останній товпчик. Поза таблицею обчислити середню кільіксть  "3" та загальну кількість "5". Відсортувати прізвища студентів за алфавітом.

 

Варіант 23

Назва книги

Клас

За відомістю

Сума

Ціна 1 шт.

Кількість

Історія

7

6,40

20

 

Фізика

9

7,30

15

 

Англійский

8

7,10

25

 

Математика

5

5,90

40

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Кількість” та середнє значення в стовпці “Ціна 1 шт.”. відсортувати данні таблиці по зростанню класа.

 

Варіант 24

Прізвище, ім’я, по-батькові

Виходів

Нарахована

Всього

За 1 вихід

Надбавка

Петров І.І.

20

5,50

100

 

Сомов С.С.

15

7,50

120

 

Титов Т.Т.

24

9,20

200

 

ВанІн К.К.

18

6,40

110

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити суму  в стовпці “Всього” та середню надбавку. Відсортувати данні таблиці по зростанню кількості виходів.

 

   

Варіант 25

Прізвище, ім’я, по-батькові

Номер рахунку

На рахунку

Прибуток

На початок року

На кінець року

Лось Л.Л.

11223344

1200

1300

 

Васін В.В.

22334455

1850

2050

 

Волков С.С.

12345678

920

1070

 

Петров О.О.

11335577

2350

2700

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити максимальне значення в стовпці “Прибуток” та сумарне значення в стовпці “На кінець року”. Відсортувати данні таблиці по зменшенню прибутку.

 

Варіант 26

Назва книги

Ціна 1 

екземпляру

Кількість

Прибуток

Було

Залишилось

Хімія

5,20

50

20

 

Математика

8,10

70

15

 

Англійский

7,30

45

25

 

Історія

4,90

60

40

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стопці “Залишилось” та середнє значення в стопці “Ціна 1 екземпляру”. Відсортувати данні таблиці по зменшенню прибутку.

 

Варіант 27

Назва книги

Ціна 1

екземпляру

Кількість

Залишилось на суму

Було

Продали

Казки

4,70

100

35

 

Вірші

2,90

70

20

 

П’єси

5,40

40

10

 

Оповідання

4,30

55

25

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Залишилось на суму” та максимальне значення в стовпці “Продали”. Відсортувати данні таблиці по зростанню ціни за 1 екземпляр.

 

Варіант 28

Найменування 

деталі

Кількість

Сплатити

Сума

За 1 шт.

Премія

Шестерня

120

1,70

20

 

Картер

50

2,30

10

 

Вал

70

5,10

15

 

Підшипник

100

7,60

40

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Кількість” та середнє значення в стовпці “Премія”. Відсортувати найменувань деталей за алфавітом .

   

Варіант 29

Назва

ліків

Ціна 1 упаковки

Кількість упаковок

Прибуток

Було

Осталось

Анальгін

0,80

50

25

 

Цефекон

7,20

40

20

 

Нафтизин

2,10

20

5

 

Аспірин

3,40

70

35

 

Заповнити останній стовпчик. Поза таблицею обчислити сумарне значення в стовпці “Залишилось упаковок” та середнє значення в стовпці “Ціна 1 упаковки”. Відсортувати данні таблиці по зростанню ціни 1 упаковки.

 

Варіант 30

Назва ліків

Кількість  упаковок

Всього

Було

Отримане

Витрачене

Аспірин

20

15

30

 

Вітаміни

50

40

70

 

Валідол

35

40

20

 

Йод

15

40

45

 

Заповнити останній стовпець. Поза таблицею обчислити максимальне значення в стовпці "Витрачене" і сумарне значення в стовпці "Отримане". Відсортувати дані в таблиці за алфавітом назв лік.

Copyright © Eugene, 2007
e-mail: webmaster@ITDom.info
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru