Главная страница

 

ДОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информатика и программирование
Информационные технологии
Компьютерные сети
Информационная безопасность
Как заработать в сети Интернет
Информатика и программирование
Операційна система Windows
Текстовий редактор Word
Редактор електронних таблиць Excel
Мова програмування Pascal
Текстовый редактор Word

Теоретичний матеріал за темами:

1.              Форматування тексту

2.              Розмітка сторінки

3.              Робота з таблицями

4.              Вставка об'єктів

5.              Редактор формул

6.              Використання гіперпосилань у документах

 

Лабораторні роботи:

1. Лабораторна робота № 1

2. Лабораторна робота № 2

3. Лабораторна робота № 3

4. Лабораторна робота № 4

5. Лабораторна робота № 5

return_links(); ?>

Тема: "Форматування тексту"

 

Відміна або повторення останньої дії

Виберіть команду «Отменить_» або «Повторить_» у меню «Правка». Назва команди «Отменить_» («Повторить_») змінюється на «Нельзя отменить_» («Нельзя повторить_»), якщо останню дію неможливо відмінити (повторити). Вказані операції можна також реалізувати за допомогою кнопок стандартної панелі інструментів Отменить  — «Отменить» та Повторить  — «Повторить».

Копіювання та переміщення тексту за допомогою буфера

Виділіть фрагмент, який необхідно копіювати, перемістити або видалити.

Якщо ви хочете залишити оригінал на місці (копіювати фрагмент), натисніть кнопку стандартної панелі інструментів Копировать в буфер  — «Копировать в буфер», або виберіть команду «Копировать» у меню «Правка», або натисніть клавіші CTRL+INSERT. Після цього вкажіть курсором місце у документі, куди ви хочете вставити обраний фрагмент, та натисніть кнопку стандартної панелі інструментів Вставить из буфера  — «Вставить из буфера», або виберіть команду «Вставить» у меню «Правка», або натисніть клавіші SHIFT+INSERT.

Якщо ви хочете видалити оригінал із старого місця (перемістити фрагмент), натисніть кнопку стандартної панелі інструментів  — «Удалить в буфер», або виберіть команду «Вырезать» у меню «Правка», або натисніть клавіші SHIFT+DEL. Подальші дії ті ж самі, що і при копіюванні.

Видалення тексту

Якщо ви хочете видалити виділений фрагмент, не переміщуючи його у буфер, натисніть просто клавішу DEL.

Пошук тексту

Щоб знайти будь-який текст у поточному документі (при умові, що він там є, звичайно), виконайте команду «Найти...» у меню «Правка». У результаті зявиться таке вікно діалогу:

 

 

При виконанні пошуку ви можете враховувати регістр (великі чи малі літери), шукати вираз як ціле слово, а також враховувати формат виразу (наприклад, курсив).

Пошук та заміна тексту

Щоб знайти якийсь текст у поточному документі та замінити його на інший, виконайте команду «Заменить...» у меню «Правка». У результаті зявиться таке вікно діалогу:

команду «Заменить...» у меню «Правка»

Діалог цього вікна нагадує діалог попереднього вікна, він досить прозорий і тому не коментується.

Пошук та заміна нетекстових обєктів

За допомогою вікон діалогу «Найти» та «Заменить» можна шукати та заміняти рисунки, спеціальні символи, поля тощо. З цією метою виберіть команду «Найти...» або «Заменить...» у меню «Правка». Натисніть кнопку «Специальный» та виберіть необхідний обєкт із запропонованого списку.

 

Перевірка орфографії

Перевірка орфографії під час роботи може проводитись двома способами: або автоматично у процесі введення, або після закінчення створення документа. Зауважимо, що для перевірки обовязкова наявність у системі відповідних словників. У разі потреби ви повинні встановити також мову у вікні діалогу «Язык», що зявляється після виконання команди «Язык...» у меню «Сервис».

Автоматична перевірка орфографії

Виберіть команду «Параметры...» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоб орфографічна перевірка слів відбувалася під час їх введення з клавіатури, встановіть прапорець «Автоматически проверять орфографию».

Примітка. При орфографічній перевірці слів під час введення тексту кожне слово, відсутнє в словнику, підкреслюється хвилястою червоною лінією. Щоб побачити список можливих вірних слів для виправлення, встановіть покажчик миші на хвилясту червону лінію, натисніть її праву кнопку, а потім виберіть вірне слово.

Перевірка орфографії після закінчення створення документа

Виберіть команду «Параметры» у меню «Сервис», а потім — вкладку «Орфография». Щоб орфографічна перевірка слів не відбувалася під час їх введення з клавіатури, вимкніть прапорець «Автоматически проверять орфографию».

Для перевірки виділеного фрагменту тексту або тексту, що починається від курсору та далі, натисніть кнопку стандартної панелі інструментів Орфография  — «Орфография». Можна також скористатися командою «Орфография...» у меню «Сервис».

 

Перенос слів

Word дозволяє автоматично робити перенос слів, тобто переносити слово не повністю на новий рядок, а залишити певну частину слова у відповідності з правилами граматики. Перенос слів відбувається за правилами тієї мови, яка встановлена для відповідного абзацу, тому для здійснення переносів необхідна наявність у системі відповідних словників для цієї мови.

Щоб перенос слів відбувався автоматично, виберіть команду «Расстановка переносов...» у меню «Сервис», а потім встановіть прапорець «Автоматическая расстановка переносов». Цей режим може встановлюватися чи для окремих виділених абзаців, чи для документа в цілому. У випадку, коли треба явно вказати Word, де робити перенос (відсутні словники, чи там не позначена певна можливість), достатньо вставити символ м’якого переносу. З цією метою виконайте команду «Символ» у меню «Вставка» та у вкладці «Специальные символы» виберіть пункт «Мягкий перенос». На екрані вставлений символ м’якого переносу має вигляд «Ø», але на друк, як і інші службові символи, не виводиться.

Використання переносів доцільне принаймні у 2-х випадках: коли занадто довгі слова залишають в рядку багато вільного місця, або коли треба скоротити кількість рядків у документі. Водночас, використання переносів створює великі труднощі при необхідності зберегти документ у іншому форматі, зокрема, у текстовому.

 

Форматування

Засоби швидкого форматування

При виконанні команди «Автоформат...» із меню «Формат» (можна також натиснути кнопку стандартної панелі інструментів Автоформат  — «Автоформат») Word автоматично відформатує весь документ або його виділену частину відповідно до вбудованих параметрів. Якщо вам не сподобається результат, то дію форматування можна відмінити.

Копіювання формату символу та абзацу

Виділіть текст, формат якого ви хочете скопіювати. Натисніть кнопку стандартної панелі інструментів Копировать формат  — «Копировать формат», після чого виділіть текст, який хочете відформатувати так саме, як попередній виділений текст. Щоб копіювати формат у декілька місць, двічі натисніть кнопку Копировать формат . Після закінчення роботи знову натисніть цю кнопку.

Форматування символів (вибір шрифтів)

Для форматування символів використовується команда «Шрифт...» у меню «Формат», після виконання якої зявляється вікно діалогу:

команда «Шрифт...» у меню «Формат»

Спробуйте змінити значення параметрів у всіх полях та встановити або відмінити прапорці у полі «Эффекты» і подивіться у полі «Образец», який вигляд матиме текст.

Для форматування символів використовується також панель інструментів форматування. На цій панелі ви можете змінити шрифт виділеного фрагменту тексту, вибираючи зі списку Шрифт  — «Шрифт» імя потрібного шрифту. Для зміни розміру шрифту виділеного фрагменту тексту виберіть зі списку Размер шрифта  — «Размер шрифта» величину потрібного розміру.

Можна також змінити зображення шрифту виділеного фрагменту тексту, натискаючи кнопки Полужирный  — «Полужирный», Курсив  — «Курсив»,  — «Подчеркнутый».

Особливості деяких шрифтів

Шрифти, які доступні у Word (сьогодні їх відомо кілька тисяч), залежать від конфігурації системи Windows, проте серед них, як правило, присутні шрифти з назвами Arial Cyr, Times New Roman Cyr, Courier New Cyr.

Перші два шрифти відносяться до так званих пропорційних шрифтів, у яких ширина літери у рядку залежить від її «товщини», тобто літера «і» буде займати втричі менше місця ніж літера «ш». Такі шрифти у документах виглядають значно красивіше. У шрифті Courier New Cyr кожна літера займає однакове місце, малюнок цього шрифту 1314 розміру повторює малюнок шрифту друкарської машинки. У другому та третьому шрифтах на краях більшості літер присутні невеликі додаткові виступи, так звані насічки, які роблять контур літери красивішим, проте у випадках, коли текст треба зменшувати, чи друкувати (копіювати) з невисокою якістю, насічки «забруднюють» текст, тому краще обирати шрифти без насічок.

Зауважимо, що даний посібник надруковано шрифтом «Arial Cyr». Радимо продивитись інші шрифти, зокрема, «Times New Roman Cyr» та «Courier New Cyr». Деякі з шрифтів мають зовсім екзотичний вигляд. Наведемо приклади «символів» шрифту «Wingdings»:

( 8 D a ÿ k ^ : « { N,

а також шрифту «Monotype Sorts»:

" * 2 > Z í d 4 ( % & O ¦.

 

Форматування абзаців

Для форматування абзаців використовується команда «Абзац...» у меню «Формат», після виконання якої зявляється вікно діалогу:

команда «Абзац...» у меню «Формат»

Спробуйте змінити значення параметрів у всіх полях та встановити або відмінити прапорці у полі «Разбивка на страницы» вкладки «Положение на странице» і подивіться у полі «Образец», який вигляд матиме текст.

Для форматування абзаців використовується також панель інструментів форматування. На цій панелі ви можете здійснити такі дії:

·        Збільшити (зменшити) відступ обраного абзацу, зсовуючи його до наступної (попередньої) позиції табуляції. З цією метою натисніть кнопку Увеличить отступ  — «Увеличить отступ» ( Уменьшить отступ — «Уменьшить отступ»).

·        Вирівняти текст абзацу або виділений текст: по лівому полю за допомогою кнопки По левому краю  — «По левому краю», по центру — кнопки По центру  — «По центру», по правому полю — кнопки По правому краю  — «По правому краю», по обом краям тексту — кнопки По ширине  — «По ширине».

Зауважимо, що символ абзацу має вигляд «» і виводиться на екран при натиснутій кнопці стандартної панелі інструментів Непечатаемые символы  — «Непечатаемые символы». При друкуванні документа цей символ не виводиться.

Деякі особливості форматування абзаців

·     Відзначимо, що текст, вирівняний по ширині сторінки, виглядає звичайно краще, і саме так, як правило, оформляються друкарські тексти. Проте слід пам’ятати, що таке вирівнювання досягається за рахунок вставки додаткових пропусків між словами і, якщо в тексті зустрічаються дуже довгі слова і не здійснюється перенос слів, то текст на окремих рядках може виявитись надто «розрідженим».

·     Стандартний «одиничний» інтервал між рядками тексту у Word відповідає інтервалу 1.5 на друкарській машинці, а інтервал 1.5 Word — подвійному інтервалу друкарської машинки.

·     Для кращого сприйняття тексту варто також збільшити до 6 пт міжабзацну відстань — це відповідає інтервалу у 1.5 рядка.

Проглядання атрибутів формату

Щоб перевірити форматування окремого символу або абзацу, натисніть кнопку Справка  — «Справка» на стандартній панелі інструментів. Після того як покажчик прийме вигляд знака питання, встановіть його у будь-яке місце тексту та натисніть кнопку миші. Після закінчення перевірки натисніть клавішу ESC.

Табуляція

Щоб точно встановити позиції табуляції, виконайте команду «Табуляция...» у меню «Формат». Цю процедуру можна також виконати грубо, використовуючи лінійку друку, яку можна включити або відключити за допомогою команди «Линейка» у меню «Вид». З цією метою виділіть спочатку абзаци, в яких слід встановити позиції табуляції. Потім натискайте кнопку ліворуч від горизонтальної лінійки до тих пір, поки значок типу табуляції на ній не прийме потрібний вигляд: , , або (вирівнювання тексту ліворуч, по центру або праворуч). Нарешті вкажіть мишею на лінійці місце, в якому ви хочете задати позицію табуляції.

 

Нумеровані та маркіровані списки

Нумерація та маркірування списків

Нумеровані та маркіровані списки являють собою визначені послідовні абзаци, ліворуч від яких стоять порядкові числа або маркери. Виділіть абзаци, які потрібно нумерувати або маркірувати. Виберіть команду «Список...» у меню «Формат». Виберіть тип списку у вкладках «Маркированный», «Нумерованный» або «Многоуровневый». У разі потреби можна змінити формати маркерів та номерів (літер). Для швидкого нумерування або маркірування користуйтеся кнопками Нумерованный список  — «Нумерованный список» або Маркированный список  — «Маркированный список» стандартної панелі інструментів.

 

Використання правої кнопки миші при редагуванні та форматуванні

«Правка» або «Формат»

При редагуванні або форматуванні тексту для швидкого доступу до деяких команд у меню «Правка» або «Формат» встановіть курсор у потрібному місці та натисніть праву кнопку миші, після чого зявиться меню, що наводиться ліворуч (можливі варіанти). Наступні дії — очевидні і тому не коментуються.

 

Copyright © Eugene, 2007
e-mail: webmaster@ITDom.info
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru