Главная страница

 

ДОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информатика и программирование
Информационные технологии
Компьютерные сети
Информационная безопасность
Как заработать в сети Интернет
Информатика и программирование
Операційна система Windows
Текстовий редактор Word
Редактор електронних таблиць Excel
Мова програмування Pascal
Редактор электронных таблиц Excel

Теоретичний матеріал за темами:

1.              Відносні й абсолютні посилання

2.              Змішані посилання. Форматування даних

3.              Дані у форматі дати і часу. Використання функцій у формулах

4.              Фільтрація даних

5.              Сортування даних. Підведення підсумків.  Зведені таблиці

6.              Консолідація даних

7. Використання майстра шаблонів

8. Підстановка і добір значень.  Захист, перевірка й приховування інформації

9. Побудова діаграм

 

Лабораторні роботи:

1.              Відносні й абсолютні посилання

2.              Змішані посилання. Форматування даних

3.              Дані у форматі дати і часу. Використання функцій у формулах

4.              Фільтрація даних

5.              Сортування даних. Підведення підсумків.  Зведені таблиці

6.              Консолідація даних

7. Використання майстра шаблонів

8. Підстановка і добір значень.  Захист, перевірка й приховування інформації

9. Побудова діаграм

return_links(); ?>

Загальні положення


Файли Excel зберігаються на диску у вигляді робочих книг або шаблонів. Файли робочих книг мають розширення . xls, файли шаблонів - . xlt. Шаблони служать заготовками для створення нових робочих книг.
Після запуску Microsoft Excel 97 на екрані відображається робоча книга, що містить три чисті робочі аркуші (рис. 1).  Стовпці робочих аркушів позначаються латинськими літерами: A, B, C, ... , рядки -  числами: 1, 2, 3, ... Комірки, розташовані на перетині відповідних рядків і стовпців, мають координати (адреси) виду: A5, C12, F31 і т.п.
Поточна комірка виділяється жирним контуром, а її координата або ім'я відображається над робочим аркушем зліва. Дещо лівіше координати розташований рядок формул. Саме у ньому редагується і відображається вміст поточної комірки. У самій же комірці може відображатися не весь текст, що фактично там міститься, або відображатися округлене значення.
Для вибору поточної комірки, можна клацнути на ній мишкою, або скористатися клавішами переміщення курсору.


Введення інформації в комірки


Вмістом комірки може бути:

  • текст, наприклад: Роздрібна ціна, Товар, 300 у.о.;
  • число, наприклад:  253,3  або -78000 (у російській версії програми ціла частина числа від десяткового дробу відокремлюється комою. Крім самого числа комірка не повинна містити жодних сторонніх символів, інакше її вміст буде сприйматися як текст);
  • дата, наприклад: 30.09.99, 1 лют 2001, 9 травень, 12.98 (Якщо в даті відсутній день або рік, то спочатку Excel сам підставляє в них перше число місяця і поточний рік. При введенні день від місяця і рік можна відокремлювати крапкою або косою лінією -  / );
  • час, наприклад: 09:30, 15:55:12, 2:35,82  (Хвилини від годин і секунд відокремлюються двокрапкою. У форматі, що містить долі секунди, години відсутні);
  • дата і час, наприклад 30.09.99 15:25 (дата від часу відокремлюється пробілом);
  • формула, наприклад: =1,4*(M8-M9),     =’Підсумки 2000 р.’! Н5 + Кошторис! Е28.

Формули завжди починаються знаком =.  Перша з вищевказаних формул означає, що вміст даної комірки обчислюється як помножена на 1,4 різниця чисел, що знаходяться на цьому ж аркуші в комірках М8 і М9.    Координати комірок , що згадуються у формулах , або діапазонів називаються посиланнями. Посилання на комірки, розташовані на інших робочих аркушах, включають назву аркуша, відділену знаком оклику. Наприклад, друга формула означає, що вміст даної комірки обчислюється як сума чисел в комірці Н5 на аркуші за назвою ' Підсумки 2000 р.’ і комірки Е28 на аркуші за назвою Кошторис (якщо ім'я аркуша не містить пробілів, то брати його в лапки необов’язково).
При введенні формул посилання можна вводити, клацнувши мишкою на потрібній комірці, або переміщенням на неї курсору за допомогою клавіатури. Наприклад, для введення першої формули можна набрати на клавіатурі   =1,4*(, потім клацнути мишкою на комірці М8, потім увести мінус, клацнути мишкою на комірці М9 і ввести дужку що закривається.
Введення інформації в комірку завершується натисканням клавіші Enterабо Tab:

  • Enter викликає перехід до сусіднього нижньої комірки, що зручно при заповненні таблиці по стовпцях; 
  • Tabвикликає перехід до сусідньої правої комірки, що зручно при заповненні таблиці по рядках.

Виділення області


Щоб виконати операцію над якоюсь групою комірок, цю групу спочатку треба виділити. За допомогою клавіатури виділення здійснюється шляхом переміщення курсору при натиснутій клавіші Shift. За допомогою мишки для цього потрібно перемістити курсор в один із кутів цієї області так, щоб він набув форми широкого білого хрестика, потім натиснути клавішу мишки і відпустити її в протилежному куті області що виділяється.


Переміщення, копіювання і заповнення


Для переміщення вмісту комірок необхідно підвести курсор до краю комірки або виділеної області так, щоб він набув форми стрілки. Потім потрібно натиснути клавішу мишки і відпустити її там, куди потрібно перемістити вміст комірок.
Якщо під час описаної вище операції утримувати натиснутою клавішу Ctrl, то вміст комірок буде не переноситися, а копіюватися.
Перенос і копіювання інформації може здійснюватися також через буфер обміну так само, як це робиться в Word.


Специфічним для Excel способом копіювання є використання маркера заповнення. Цей спосіб дуже зручний, коли вмістом деякої комірки потрібно заповнити сусідні з нею комірки. Щоб ним скористатися, потрібно виділити комірку чи область і перенести курсор у правий нижній кут цієї комірки чи області так, щоб він набув форми вузького чорного хрестика (це і є маркер заповнення). Потім треба натиснути ліву клавішу мишки і відпустити її наприкінці області що заповнюється.
За допомогою маркера заповнення можна виконувати і більш складні операції. Так, якщо, наприклад, виділити дві комірки з числами 1 і 2, то в кожній наступній комірці буде записуватися число, рівне вмісту попередньої плюс різниця між першими двома, тобто  в наступних комірках ряд чисел буде продовжено значеннями 3, 4, 5 і т.д. Аналогічно, якщо  записати в перші два комірки числа 1 і 3, то цей ряд буде продовжено значеннями 5, 7 ,9... ; дати 24.02.99 і 26.02.99 будуть продовжені значеннями 28.02.99, 02.03.99... ; а записи розділ 1, розділ 2 - записамирозділ 3, розділ 4 і т.д.


Особливості копіювання формул. Відносні, абсолютні і змішані посилання


Копіюючи формули, слід враховувати, що посилання вигляду А5, С12 є відносними. Тобто вони задають координати інших комірок відносно комірки, яка містить ці посилання. Якщо, наприклад, формула =А5*В5 записана в комірці С5, то це означає, що число в даній комірці буде обчислюватися як добуток двох сусідніх комірок, розташованих безпосередньо зліва від неї. Тому, якщо скопіювати цю формулу в комірку С6, то там вона набуде вигляду =А6*В6, а в комірці G1 та ж формула буде виглядати як=E1*F1.
У тих випадках, коли при копіюванні формул координата рядка або стовпця повинна залишатися незмінною, перед ними вказується символ $. Наприклад, посилання $У$7 називається абсолютним, оскільки при його копіюванні ні координата стовпця, ні координата рядка змінюватися не будуть і посилання усюди буде виглядати саме як $У$7.
У змішаних посиланнях зафіксована тільки одна з координат, наприклад, у посиланні $C12стовпець С залишається фіксованим, а номер рядка може змінюватися, а в посиланні А$9 рядок 9залишається фіксованим, але може змінюватися стовпець.
Клацнувши мишкою по комірці спочатку вводиться відносне посилання. Для його перетворення в абсолютне або змішане посилання, треба натискати клавішу F4 доти, доки символи $не розташуються у ньому належним чином.

Самостійно вивчіть теми:

  • Присвоєння імен коміркам і діапазонам і використання імен.
  • Позначення діапазонів комірок.

Контрольні питання

Що таке робоча книга, робочий аркуш, рядок формул?
Які типи даних можуть бути введені в комірки, і по яких ознаках можна розрізнити тип даних?
Що таке відносні, абсолютні і змішані посилання і як вони вводяться?
Як виділити діапазон комірок і як позначається посилання на нього у формулах?
Як виділити декілька несуміжних діапазонів?
Як виділити всі комірки рядка, стовпця, робочого аркуша?
Як виділити тривимірний діапазон комірок (тобто діапазон, що містить комірки з одноіменними координатами на різних робочих аркушах)?
Як здійснюється переміщення і копіювання даних?
Що таке маркер заповнення і як він використовується?

Як виконується переміщення, копіювання, вилучення і перейменування робочих аркушів?

 

Copyright © Eugene, 2007
e-mail: webmaster@ITDom.info
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru